دستگاه زردی نوزاد(فتوتراپی)

۴لامپ فیلیپس در ۲نوع محفظه و پایه دار همراه با تشک و چشم‌بند و کیف همراه ساعت شمار میزان طول عمر لامپ ۲فن خنک کننده