تشک‌ بیمار

در سه نوع ۵، ۱۰ و ۲۰ سانتی جنس پارچه واتر (ضد آب) در ۲ نوع پلی اتیلن و فوم سرد