ترالی پانسمان کشو دار

در ۲نوع تک و دو کشو رویه و طبقه استیل چرخ دوقلو ژله ای