تخت ژنیکولوژی (زنان)

در ۲نوع بیمارستانی و مطب بدنه قوطی۳۰×۵۰ و لوله ۳۲ جک ۳۲ و دستیگره جک تاشو استیل رویه چرم و روکش سلفون تحمل وزن استاندارد ۱۶۰ و ۸۰ کیلوگرم