تخت بیمارستانی ۳شکن فلزی

بدساید و میل جک استیل سرتختی استیل MDF دستیگیره جک تاشو استیل چرخ ۱۲.۵ ترمزدار تحمل وزن استاندارد تا ۱۶۰ کیلوگرم