برانکارد ۲تکه

با قابلیت حمل دستی و پایه چرخدار بدنه لوله ۳۲ رویه برزنت چرخ ۱۲.۵ ترمزدار